สถานการณ์ไวรัส COVID-19 เต็มไปด้วยความกังวลและหดหู่ใจ แต่ในวิกฤตนี้ยังมีโอกาสดีๆ เพราะใน 14 วันเป็นอย่างน้อยนี้ คุณจะได้อยู่กับตัวเอง มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัว มาใช้เวลาจัดบ้านรองรับกิจกรรมลดความเบื่อ ให้ปลอดภัย